fbpx
Connect with us

Vilopuls – Komplett Guide

Publicerad

on

vilopuls

Vi förlitar oss alla på pulsen när det kommer till transporten av blod genom våra kroppar. Dess kontinuerliga pumpande fortsätter genom livet fram tills den dag då hjärtat slutligen stämplar ut för den sista gången. Vår vilopuls hänvisar till den rytm som plusen har när vi inte håller på med fysiska aktiviteter. I den här artikeln skall vi titta på vad pulsen är, hur vi bör förhålla oss till den samt hur du får ner din puls.

Pulsen i ådrorna

En av de mest utmärkande funktionerna hos en biologisk livsform idag är blodet. Den här röda konsistensen förser allt från våra inälvor till muskler med välbehövligt syre, samt fungerar som kroppens express-väg för virusbekämpning. Blodet är helt enkelt det livgivande flöde som forsar genom oss från födseln till graven.

Blod tar sig dock inte fram helt utan hjälp från andra kroppsliga funktioner. Som känt är hjärtat möjligen den viktigaste muskeln inom oss, då det fungerar likt en pump. Här skjuts blodet i omlopp för att sedan färdas genom ådrorna till alla beståndsdelar av våra kroppar. Det är dock inte bara hjärtat som förser blodet med den energi som krävs för att resa genom kroppen. Även artärer fyller en viktig roll i det anseendet.

Det är vid artärerna där vi har vår puls. Pulsen är den rytm som pumpar blodet genom ådrorna. Beroende på hastigheten på din puls, kommer därmed blodet att antingen färdas snabbare eller långsammare. Vilopuls är det begrepp som används för rytmen när du inte aktiverar dig.

En normal vilopuls är således helt enkelt den hastighet som ditt blod färdas i när du varken anstränger dig fysiskt eller emotionellt.

Det finns mycket som har en inverkan på hur din puls yttrar sig. Känner du dig stressad eller uppjagad, kan din puls som resultat öka. Det här är för att blodet skall förses till kroppen snabbare och följaktligen ge dig tillräckligt med energi samt syre för att hinna med hjärnans påmaningar. Det samma gäller även vid hög fysisk aktivitet. Här är det viktigt att främst musklerna förses med det syre som håller dem i gång vid ansträngande övningar. Blodet kommer således att pumpas i högre volymer än under normal vilopuls.

Detta påverkar din vilopuls

Kvinna som löper

Forskningen kring pulsen hos människor har pågått i flera hundra år. Redan under romartiden var man medveten om att kroppen besitter artärer, vilka pumpar blodet genom ådrorna. Detta kunde även på den tiden vara viktigt att veta för både medicinska som mer våldsamma skäl. Om man dock skall hålla sig till den moderna uppfattningen av vad din puls är, får man vända sig till slutet av 1800-talet och framåt. Då såg vetenskapen kring den anatomiska forskningen ordentlig fart.

Idag vet vi att en bra vilopuls helst skall liga relativt låg. Det finns även många sätt att uppnå detta. Framför allt är kosten viktig för att kontrollera en bra vilopuls. Ju mindre fettrika måltider du stoppar i dig, desto lägre puls får du. Ytterligare orsaker som har en stark påverkan på din puls är regelbunden fysisk träning, nikotin, koffein, alkohol samt stress. Här nedan kommer du nu att kunna ta del av en lista på de faktorer som har den största påverkan på om du har en dålig eller bra vilopuls.

Så här går pulsen upp

 • Ansträngningar: Detta inkluderar allt från fysisk aktivitet till psykologisk ansträngning såsom stress eller rädsla.
 • Preparat: Om du har ett högt intag av nikotin eller kaffe kan även detta negativt påverka din puls. Detsamma gäller även för vissa medicinska preparat såsom blodförtunnande medel.
 • Abstinens: Om du försöker säg sluta röka eller dricka kaffe, kommer detta kortsiktigt ha en påverkan på din puls, vilken troligen kommer att gå upp.
 • Alkoholkonsumtion: Om du regelbundet dricker stora mängder alkohol, kommer din puls att öka i antalet pulseringar per minut.
 • Hög fetthalt: Om du är överviktig eller äter mat med en hög fetthalt kommer din puls att stiga. Fettet har en negativ inverkan på dina blodådror, där transporten av blod försämras. Således kommer din puls att öka för att hålla balansen på blodtillförseln i kroppen.
 • Sjukdom: Det finns även medicinska orsaker till att din puls är hög. Detta inkluderar bland annat diverse lungsjukdomar.

Så här går pulsen ner

 • Fysisk träning: Om du håller dig till en regelbunden träningsregim kommer inte bara kroppen, utan även din puls, att dra nytta av det.
 • Uteblivna preparat: Om du varken brukar nikotin eller koffeinprodukter, kommer även det ha en god inverkan på din puls.
 • God kost: En kosthållning bestående av mat med låg fetthalt är till fördel för en normal vilopuls.
 • Medicin: Likväl som det finns mediciner som ökar din puls, finns det även dem som minskar den.
 • Svimmande: Orsaken till att människor svimmar är en kraftig och plötslig reducering i blodtrycket. Du har således en ytters låg puls i det ögonblick som lyset släcks.

Vilopuls skiljer mellan könen

blodådrar

Det finns otroligt många likheter mellan män och kvinnor, några av vissa som delar av samhället ännu inte förstått. När det dock kommer till pulsen i vila jämfört mellan de två könen, finns det vissa distinkta skillnader. Först och främst så har män i regel en lägre puls i vila än kvinnor har. Anledningen till att det är så här är fortfarande inte helt fastställt av vetenskapen.

Dock finns det goda tankar kring ämnet. Bland annat så har män större hjärtan, rent fysiskt, än kvinnor har. De kan således få ut en högre volym av blod per hjärtslag. Sedan är muskulaturen i män annorlunda från kvinnor i att mannen har en större potential till att kultivera muskelmassa. Det är dock inte alltför stora skillnader i puls som det handlar om. Enligt forskningen, gäller det enbart ett par slag i minuten. Här nedan kommer du nu att kunna ta del av en puls tabell som beskriver hur pulsen skiljer sig mellan män och kvinnor.

Vilopuls man

Det är alltså som så att en vilopuls man är generellt sätt lägre än vilopuls kvinna. Från det här kan man få fram en normal vilopuls mellan de två könen. Här nedan ser du hur pulsen slår hos män i olika kroppsskick samt åldrar. Slagen gäller per minut i denna puls tabell.

Ålder = vilopuls man 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 65+ år
Mycket Vältränad 49-55 49-54 50-56 50-57 51-56 50-55
Vältränad 56-61 55-61 57-62 58-63 57-61 56-61
Bra vilopuls 62-65 62-65 63-66 64-67 62-67 62-65
Motionsform 66-69 66-70 67-70 68-71 68-71 66-69
Genomsnittligt 70-73 71-74 71-75 72-76 72-75 70-73
Under genomsnittet 74-81 75-81 76-72 77-83 76-81 74-79
Dålig form 82+ 82+ 83+ 84+ 82+ 80+

 

Normal puls kvinna

Vilopuls kvinna ligger generellt sätt högre än hos män. Även här spelar självfallet den fysiska formen såsom mathållningen och åldern in på individen. Dock finner du här nedan även en puls tabell på hur pulsen kan yttra sig i kvinnor.

Ålder = vilopuls kvinna 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 65+ år
Mycket Vältränad 54-60 54-59 54-59 54-60 54-59 54-59
Vältränad 61-65 60-64 60-64 61-65 60-64 60-64
Bra vilopuls 66-69 65-68 65-69 66-69 65-68 65-68
Motionsform 70-73 69-72 70-73 70-73 69-73 69-72
Genomsnittligt 74-78 73-76 74-78 74-77 74-77 73-76
Under genomsnittet 79-84 77-82 76-82 78-83 78-83 77-84
Dålig form 85+ 83+ 85+ 84+ 84+ 84+

 

Även åldern spelar roll

Det är inte bara reglerbara faktorer såsom din vikt, träning och matintag som påverkar pulsen bland vilopuls man och vilopuls kvinna så spelar även din ålder in. Beroende på hur gammal du är, kommer din puls således att antingen vara högre eller lägre i antal slag. Som du kan lägga märke till i våra tabeller här ovan, är din puls som lägst i de två skedena av ditt liv när du är som yngst samt äldst.

Anledningen till att din puls är lägre när du är ung, beror på att kroppen är i ett allmänt bättre skick. Återhämtning samt rehabilitering sker snabbare och även syreupptagningen i blodet är bättre. Det krävs alltså mindre mängder blod för att förse samma tillförsel av syre när du är ung jämfört när du blir lite äldre.

Att en normal vilopuls går ner inpå ålderns höst kan förklaras av att kroppen vid det här stadiet börjar bli trött. Ditt blodtryck blir således mindre potent. Det stämmer även att vi förbränner färre energi när vi blir äldre, så en ökad puls för blodtillförsel är inte lika nödvändigt som när vi var yngre. Det infaller sig således som helt naturligt att vår puls ligger lite lägre när vi är gamla.

Ta din egen puls

pulstest

Om du skulle vilja få en god bild av hur din puls är när din kropp befinner sig i ett viloläge, kan du testa det på två olika sätt. Det första är ett ordentligt blodtryckstest, vilket du oftast behöver uppsöka medicinsk vård för. Det är dock fullt möjligt att själv ta reda på vart din vilopuls man eller vilopuls kvinna ligger. För att testa din egen puls i vila behöver du enbart följa de steg som vi nu kommer att lista här nedan.

 1. Det första och mest viktiga är att du är helt avslappnad. Det kan således vara en god idé att genomföra testet antingen direkt efter att du stigit upp på morgonen eller sent på kvällen.
 2. Ta nu två fingrar, vanligtvis ditt lång- och pekfinger, och lägg dem antingen mot undersidan på handleden eller mot artären vid sidan av nacken. Tryck till lätt tills du känner pulsens slag.
 3. Ha något tillgängligt som du kan hålla tiden med. Detta kan antingen vara en klocka eller ett tidtagarur. Räkna sedan antalet pulsslag under 15 sekunder.
 4. När du fått fram hur många pulsslag du kände av under de 15 sekunderna, kan du sedan multiplicera den antalet med fyra. Således får du fram hur många slag din puls slår per minut.

När du har siffran på dina pulsslag, kan du hänvisa till våra tabeller längre upp i texten. Där kan du se vart du ligger i jämförelse med genomsnittet för din ålder/kroppskondition. Om du önskar ha en lägre normal vilopuls än vad du fick fram genom självtestet, har du alla möjligheter till att ändra på ditt liv. Det kan även alltid vara bra att testa ett par dagar i rad, för att sedan jämföra de olika resultaten och från fram ett genomsnittligt svar.

Anti-Ai Alliance – certificate

Managed By Sportpanelen